Onorariile Cabinetului de Avocat Anca Tomescu sunt stabilite in functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastra.

Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:
 • timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de dumneavoastra;
 • natura, noutatea si dificultatea cazului;
 • importanta intereselor in cauza;
 • imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de dumneavoastra impiedica acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de dumneavoastra fara investigatii suplimentare;
 • conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
 • situatia financiara a dumneavoastra, in calitate de client;
 • avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul dumneavoastra, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;
 • constrangerile de timp in care suntem obligati de imprejurarile cauzei sa actionam pentru a asigura servicii legale performante.

 • La stabilirea onorariilor va puteti baza pe notorietatea, vechimea in munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului titular al Cabinetului de Avocat Anca Tomescu.

  Onorariile pot fi stabilite astfel:
 • onorarii orare - sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;
 • onorarii fixe (forfetare) - constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara;
 • onorarii de succes - in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat; in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.
 • La cerere, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enuntate mai sus.  Avocatul nu doar rezolva probleme, ci le si poate preintampina!

  Anca Tomescu