Mediere

 • Ce este medierea?
 • Medierea reprezinta o activitate de interes public fiind o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

 • Care este fundamentul medierii?
 • Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

 • Cand poate interveni medierea?
 • Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, atat inainte cat si dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

 • Medierea se aplica si in domeniul protectiei consumatorilor?
 • Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.

 • Sunt cazuri cand medierea nu poate fi aplicata?
 • Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

 • Putem introduce in contracte clauze de mediere?
 • In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.

 • Cui se aplica medierea?
 • Activitatea de mediere se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

 • Cine alege mediatorul?
 • Partile au dreptul sa isi aleaga in mod liber mediatorul.

 • Mediatorul da solutii?
 • In exercitarea atributiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie in privinta continutului intelegerii la care vor ajunge partile, dar le poate indruma sa verifice legalitatea acesteia.

 • Cati mediatori pot participa la o mediere?
 • Nu exista o limitare a numarului de mediatori. Medierea se poate realiza de catre unul sau mai multi mediatori.

 • Intre cate persoane poate interveni medierea?
 • Nu exista o limitare a numarului de parti. Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti.

 • Medierea este obligatorie?
 • Organele judiciare si arbitrale, cat si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele.  Avocatura este tot atat de veche ca si magistratura, tot atat de nobila ca si virtutea, tot atat de necesara ca si justitia

  d'Aguesseau