Cabinetul de avocat ANCA TOMESCU va ofera consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare juridica in urmatoarele domenii:


Drept comercial

Consultanta juridica , actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata pretului vanzarii, cerere de somatie de plata, cerere in anularea ordonantei privind somatia de plata, cerere de investire cu formula executorie a Biletului la Ordin sau Cambiei, cerere de deschidere a procedurii falimentului, contestatie la cererea de insolventa s.a.

Drept civil

Consultanta juridica, actiune in revendicare imobiliara, actiune in revendicare mobiliara, actiune in granituire, actiune privitoare la servitutea de trecere, actiuni in uzucapiune, actiune pentru rezolutiune contract, actiune pentru reziliere contract, actiune in despagubiri pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, actiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat decurgand dintr-o fapta ilicita, actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de un tert, actiune de iesire din indiviziune, actiune in nulitatea testamentului, actiune posesorie, actiune de iesire din indiviziune, s.a.

Drept procesual civil

Consultanta juridica, formulare cerere de chemare in judecata, intampinare, cerere de interventie principala, cerere de chemare in garantie, cerere reconventionala, cerere sechestru asigurator, cerere apel cerere recurs, contestatie in anulare, contestatie pentru suspendarea executarii, s.a.

Dreptul muncii

Actiune introdusa de catre un salariat impotriva angajatorului care i-a provocat un prejudiciu, actiune formulata de catre angajator impotriva salariatului, contestatie impotriva deciziei de concediere individuala.

Dreptul familiei

Actiune pentu divort, actune de partaj, actiune reincredintare minor, actiune vizitare minor, actiune pentru acordare pensie copil minor;

Contraventii

Formulare plangere impotriva proceselor verbale de contraventii, formulare recurs, s.a.

Contencios Administrativ si Fiscal

Redactare somatii de plata, redactarea si analiza contractelor comerciale, redactare de actiuni civile, redactare de plangeri impotriva proceselor verbale de contraventie, etc

Drept procesual penal

Plangere impotriva actelor si masurilor de urmarire penala, acordarea asistentei juridice invinuitului si inculpatului, plangere impotriva masurilor asiguratorii, plangere prealabila adresata organului de urmarire penala, plangere prealabila adresata instantei, cerere de eliberare provizorie sub control judiciar, cerere de liberare provizorie pe cautiune, cerere de apel, cerere recurs, s.a.

Drept penalAvocatura este tot atat de veche ca si magistratura, tot atat de nobila ca si virtutea, tot atat de necesara ca si justitia

d'Aguesseau